Woensdag 16 maart 2016

BTperfect

Kijken met andere ogen - 3

P. den Hengst en N. Eygenraam

Tijd: 14:30 uur | € 2,00

Tot op de dag van vandaag beïnvloeden bijbelse verhalen de hedendaagse beeldende kunst. De lezing gaat in op werken van verschillende 20e eeuwse beeldende kunstenaars. Zij laten ons met andere ogen kijken naar bijbelse grondthema’s als barmhartigheid, recht en onrecht, vreemdelingschap, hoop.

Meer informatie

Soms hebben kunstenaars de bijbelse beelden gebruikt om eigen ervaringen of ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Onder hen vinden we kunstenaars die via hun werk onrecht aan de kaak stellen of juist beelden van hoop laten zien. Sommigen werken in de lijn van de traditie, anderen op verrassend nieuwe wijze.

Iedereen is welkom!

Deze middag wordt georganiseerd door de Raad Vorming & Toerusting van de Adventskerkgemeente. Meer informatie kunt u inwinnen bij ds. Nelleke Eygenraam via dominel@hetnet.nl en via 038-4525223

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle
Route en contactgegevens

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zzuit.nl.
Vermeld uw naam, de activiteit en het aantal personen.

We zien je graag langskomen!