Vrijdag 13 februari 2015

plato banner

Plato: de filosoof als koning

Door: Jan Timmerman

Tijd: 20:15 uur | € 6,00

Zo zou het volgens Plato moeten zijn: in de staat zoals hij die ontwierp zijn de filosofen leiders en regeerders. De vraag dringt zich op in hoeverre dit een betere samenleving kan opleveren.

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle
Route en contactgegevens

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zzuit.nl.
Vermeld uw naam, de activiteit en het aantal personen.

We zien je graag langskomen!

Meer informatie

In deze lezing worden de kerngedachten van Plato uiteengezet, waaronder de allegorie van de grot en wordt een verbinding gelegd met Atlantis. Atlantis, het utopistische eiland waarvan Plato een beschrijving geeft.

In deze bijeenkomst is ruimte om van gedachten te wisselen over de waarde van de filosofie van Plato en de actuele waarde van filosoferen, in persoonlijke en meer algemene zin.

Plato's invloed op de westerse filosofie kan moeilijk overschat worden. Je zou kunnen zeggen, dat Plato alle belangrijke thema's van de filosofie al heeft behandeld. Als het om kennisleer ging maakt Plato een scherp onderscheid tussen ware kennis en aan de andere kant, meningen en geloof. Het is de ware kennis die filosofen moeten nastreven en niet andere, veranderlijke vormen van kennis. Ware kennis is aangeboren, zodat leren neerkomt op het ontwikkelen van ideeën die ergens diep in de ziel verborgen zitten. Hoe het her-inneren van die kennis op gang wordt gebracht is ondermeer deel van deze interactieve lezing.

Jan Timmerman verzorgt al enkele jaren op succesvolle wijze interactieve lezingen Filosofie voor 'Uit in Zwolle-Zuid'. Hij is in staat om op een heldere wijze de inzichten van de filosofie te vertalen naar onze hedendaagse levenssfeer.

Afbeeldingen: Plato, Plato en Socrates op een schilderij van Rafael, Plato en Socrates, Plato en zijn leerlingen, de allegorie van de grot

plato 01 plato 02 plato 03 plato 04 plato 05