Vrijdag 17 oktober 2014

wonder van zwolle banner

Lezing 'Het wonder van Zwolle'

Een kort verslag van de lezing door Henk van Voornveld op 17 oktober

 

Zo'n 25 belangstellenden hadden zich in zaal 8 van SIO verzameld voor wat een inspirerende lezing zou worden. Vanuit het heden werd door de inleider de ontwikkelingen vanuit het verleden aangedragen en toegelicht. Zo kwamen de Hanze en de Moderne Devotie in een hedendaagse context te staan.

Het gezegde 'Doe maar gewoon' en 'Doe het maar gewoon' passen goed bij de cultuur van deze stad, die het landelijk zo goed doet. Er lijkt een ontwikkeling richting 'nieuwe Hanze' plaats te vinden. De kracht van familiebedrijven is de kurk waar Zwolle voor een belangrijk deel op drijft.

De ligging van Zwolle en de wederzijdse relatie met de regio blijken belangrijke kenmerken van Zwolle te zijn. De visie van Benjamin Barber is volgens Henk van Voornveld interessant om de ontwikkeling van Zwolle e.o. te duiden. Barber heeft als uitgangspunt, dat de rol van de natiestaat tanende is en de rol van de steden meer centraal komt te staan. 'Burgermeesters aan de macht' is zijn devies.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt deze ontwikkeling door van Voornveld concreet gemaakt. Een interessante gedachtegang in een tijdsgewricht, waarin de discussie over de Europese Unie meer en meer centraal komt te staan.

De powerpoint presentatie geeft het hele verhaal nog eens in het kort weer.

 

wonder van zwolle 01wonder van zwolle 02