Vrijdag 28 maart  2014

zwolle tweedewereldoorlog

Lezing "Zwolle tijdens de tweede wereldoorlog" door Paul Harmens - een indringend foto document

Een zestal bezoekers had de oorlog bewust meegemaakt. En zij vulden de documentaire lezing van Paul Harmens (HCO) met persoonlijke ervaringen aan. Door het met veel oude foto's gedocumenteerde verhaal kreeg je als aanwezige een indringend beeld van wat er zich tijdens de bezettingstijd in Zwolle heeft afgespeeld. Zwolse families, die in hun huis 17 onderduikers hadden opgenomen.

Maar ook een Zwols gezin dat door een bombardement door de Engelsen in Assendorp omkwam. Foto's van Zwolle uit deze oorlogstijd, waar het leven zich afspeelde, en hoe het er nu uitziet lieten de bebouwings- en maatschappelijke ontwikkelingen van onze stad op een indringende wijze zien.

Onze algemene kennis van de tweede wereldoorlog kreeg door deze lokale en persoonlijke inkleuring meer diepgang. Het was een avond die tot nadenken stemt.

28 maart 2014.

verslag 2ewo 01 verslag 2ewo 02 verslag 2ewo 03 verslag 2ewo 04