Woensdag 24 april 2013

politiek cafe zwolle zuid

Politiek Café Zwolle Zuid

In debat met leden van de Zwolse gemeenteraad.

Tijd: 20:15 uur |  gratis

Thema: Leefklimaat in de wijk en de rol van de burger.

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle
Route en contactgegevens

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zzuit.nl.
Vermeld uw naam, de activiteit en het aantal personen.

We zien je graag langskomen!

Politiek café
In april 2012 is het politiek café Zwolle Zuid voor de eerste keer georganiseerd. Onder leiding van de voormalige raadsgriffier is gediscussieerd over de ruimte voor de burger: een vloek of een zegen. Meningen werden uitgewisseld en standpunten bepaald. Gezien de goede opkomst en de grote mate van betrokkenheid van zowel de aanwezige bewoners van Zwolle-Zuid en de politici een belangrijk onderwerp.

politiek cafe zwolle zuid 01  politiek cafe zwolle zuid 02  politiek cafe zwolle zuid 03

Foto's door Erwin Flohr.

Op woensdag 24 april 2013 het vervolg over de terugtredende overheid. Wie zit aan het stuur als het gaat om het leefklimaat van de wijk? Hoe kun je als burger je invloed laten gelden? Deze vragen vormen de rode draad van deze avond.

Het wordt geen saai gesprek maar een actieve uitwisseling van ideeën en meningen. Ook nu weer zullen de politieke partijen van Zwolle graag aanwezig zijn en de degens met u en met elkaar kruisen!

Een uitgelezen gelegenheid voor de inwoners van Zwolle Zuid om in discussie te gaan met leden van de gemeenteraad en uw ervaringen in Zwolle Zuid te delen.

Entree is vrij!

Meer informatie volgt.