Vrijdag 1 februari 2013

nietzche lezing 2013

Filosoof Nietzsche “Hoe men de hamer filosofeert”

Door Jan Timmerman

Kernpunten van de filosofie van Nietzsche zoals: de Übermensch, de Eeuwige Wederkeer, de Wil tot Macht, worden tijdens de lezing uiteengezet.

Tijd: 20:15 uur | € 6,00

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle
Route en contactgegevens

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zzuit.nl.
Vermeld uw naam, de activiteit en het aantal personen.

We zien je graag langskomen!

Lezing
nietzcheEen ondertitel van één van de boeken van Nietzsche (1844-1900) luidt: “Hoe men met de hamer filosofeert”. Hij doelt niet zozeer op de hamer van de timmerman of de sloper, maar op die van de arts, die de gezondheid van de patiënt onderzoekt. Nietzsche maakt een diagnose van de gezondheid van mens en cultuur en geeft een remedie om ziekten te boven te komen. Deze ziekten hebben te maken met een misleidende kijk op mens en wereld, zoals die – in zijn visie – zowel bij vrijwel alle filosofen vóór hem als bij godsdiensten aan te treffen zijn.

Kernpunten van de filosofie van Niezsche zoals: de Übermensch, de Eeuwige Wederkeer, de Wil tot Macht, worden tijdens de lezing uiteengezet. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van enkele teksten van Nietzsche. Er zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over deze bijzondere en belangrijke filosoof, die zijn invloed doet gelden tot op heden.

Jan Timmerman is docent biologie aan de Hogeschool Windesheim. Hij verzorgt tevens cursussen filosofie.