Woensdag 9 januari 2013

3koningen

Wat gebeurde er na kerst?

Inleiders: Peter den Hengst en Nelleke Eygenraam i.s.m. Vorming en Toerusting - Adventskerk Zwolle-Zuid

Tijd: 14.30 uur | € 2,00

Een lezing rond de beeldtaal van de christelijke kunst. Enkele van de vroegste verbeeldingen van de geboorte van Christus en van wat daarna gebeurde.

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle
Route en contactgegevens

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zzuit.nl.
Vermeld uw naam, de activiteit en het aantal personen.

We zien je graag langskomen!

De lezing
Uit het vele wat de beeldtaal van de christelijke kunst te zien geeft over dit onderwerp heb ik een aantal afbeeldingen geselecteerd, die zowel betrekking hebben op wat de 4 evangeliën daarover te melden hebben, maar ook de verbeelding zijn van gegevens uit de apocriefe (zeg: buitenbijbelse)literatuur van de vroegchristelijke periode. 

Eerst worden enkele van de vroegste verbeeldingen van Christus' geboorte getoond. Omdat de presentatie na Kerstmis, dat is in januari plaatsvindt, heb ik vervolgens afbeeldingen gekozen die betrekking hebben op wat daarna gebeurde: de besnijdenis en het opdragen in de Tempel, het komen en de terugkeer van de Wijzen resp. 3 Koningen uit het Oosten, de Herodiaanse kindermoord en tenslotte de door allerlei wonderen en legendes omgeven vlucht naar Egypte.