Vrijdag 12 oktober 2012

historische plekken in zwolle zuid

Hier en daar even stil staan - Historische plekken in Zwolle- Zuid

Siem v.d. Weerd

Tijd: 20:15 uur | € 6,00

Zwolle-Zuid heeft als onderlegger de middeleeuwse buurtschappen: Schelle, Ittersum en Oldeneel. Deze lezing wil u dichter bij het karakter van elk van de gelijknamige buurtschappen brengen. 

Locatie:
Multifunctioneel Centrum SIO
Thorbeckelaan 2 | 8014 AZ Zwolle
Route en contactgegevens

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@zzuit.nl.
Vermeld uw naam, de activiteit en het aantal personen.

We zien je graag langskomen!

Lezing

Zwolle-Zuid heeft als onderlegger die middeleeuwse buurtschappen: Schelle, Itterssum en Oldeneel. Tijdens de lezing over deze buurtschappen op 11 november 2011 is het karakter van elk van deze buurtschappen uitvoerig aan de orde gesteld.

In “Het jaar van de buitenplaatsen”wordt landelijk veel aandacht geschonken aan tal van veelal grote en historische woonhuizen. Binnen Zwolle-Zuid zijn Huize Schellerberg, Huize Ittersum en het voormalige Huize Oldeneel plekken om even bij stil te staan.

Wat karakteriseert deze plekken, wie woonden daar en wat is er nog bewaard gebleven? 

Tijdens deze lezing worden veel afbeeldingen getoond die afgewisseld met korte historische toelichtingen ons dichter bij het karakter van elk van de gelijknamige buurtschappen brengen. 

Meer  informatie over deze Huizen en haar bewoners maakt ons als inwoner van het huidige Zwolle-Zuid bewust van de historische rijkdom van deze wijk.

Siem van der Weerd is opgegroeid in Ittersum en is zeer goed op de hoogte van de geschiedenis en de bewoners van de buurtschappen Schelle, Ittersum en Oldeneel. De heer van de Weerd is mede-auteur van het boek “Zwolle-Zuid – een geschiedenis tussen stad en IJssel.

Huize Ittersum:

Huize Ittersum

Huize Schellerberg:

hier en daar even stilstaan 03

Meld je aan via facebook of stuur een e-mail naar het  e-mailadres info@zzuit.nl.Vermeld dan in uw e-mail in ieder geval de datum, activiteit en uw naam.